Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини

Програма за основен етап 5.-7. клас

Програма за основен етап 5.-7. клас

В основния етап 5. – 7. клас училището продължава да развива своя МОДЕЛ, който включва: Развитие на учеща се общност със споделени ценности Позоваване на научни изследвания и утвърдени практики Гъвкава учебна рамка,…

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Иновативни: програми за обучение, материална база, организация на учебния процес, учене сред природата.

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и…още

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1.…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още