Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата.…още

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още

Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат…още

По-големите ни деца учиха по IB програма. Прочетохме публикацията на Явор Джонев в „Дневник“ и…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1.…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още