Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още

Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1.…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата.…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на…още

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още