Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини

Презентация прием 2020/2021 – 14. декември, 10.00 часа

Презентация прием 2020/2021 – 14. декември, 10.00 часа

🗓️ дата: 14.12.2019 📌час: 10:00 - 12:00 ч. 📌място: Бул." Христо Ботев" 95, партер Български прогресивни училища и Фондация за образователна трансформация Ви канят на среща- презентация. Ще се радваме…

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

Желанието да разберем възможно ли е да се случи такова училище в български условия. Привлякоха…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още