Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Цялостната визия и подход. Хората, които го правят. Учебната методика и програма.

След първата среща получих усещането, че с вас четем една и съща книга. За ИПО…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Защото споделяме принципите и методите, избрани за образователния процес в училището, и заради възможността дъщеря…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Това, че хората, които създават НПУ 1, имат ясна визия за това какви да бъдат…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

Концепцията да се залага на вроденото любопитство у децата Екипът изглежда мотивиран да работи за…още

Цялостната концепция и идея за промяна на образователната система в България; системата Jump Math за…още

Заявката за: 1. Провеждане на обучение във формат и със съдържание, различни от държавните стандарти…още

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Страстта, вълнението на екипа да създаде едно място, в което децата ни да растат, да…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още